ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

ثبت شركت هلدینگ، هزینه ثبت شرکت هلدینگ

شرکت هلدینگ چیست؟ شرکت نگهدار یا شرکت هلدینگ (به انگلیسی:Holding company) شرکتی سهامی است که دارای شرکت های زیر مجموعهدیگر بوده و کنترل شرکت‌های زیرمجموعه مستقیماً زیر نظر مدیران و [...]

شخصیت حقوقی شرکت تجاری

شخصیت حقوقی شرکت تجاری به چه کسی اطلاق می شود؟ در علم حقوق بحث از شخصیت حقوقی مختص شرکتهای تجاری که از جمله اشخاص خصوصی هستند نیست بلکه درباره [...]

تجار و معاملات تجاری

تاجر به چه کسی اطلاق میشود؟ تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. معاملات تجارتی از قرار ذیل است: خرید یا تحصیل هر نوع [...]

شرکتهای تعاونی، هزینه ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی چیست؟ *الزاما شرکت تجاری نیستند. *اگر موضوع آنها تجاری نباشد شرکت تجاری محسوب نمیشوند. *(به منظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از [...]

ثبت شركت در منطقه آزاد ماكو

شرکت در منطقه آزاد ماكو ثبت شرکت در مناطق آزاد، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوعخارج بوده [...]

ثبت شركت در منطقه آزاد سلفچگان

شرکت در منطقه آزاد سلفچگان ثبت شرکت در مناطق آزاد، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوعخارج بوده [...]

ثبت شركت در منطقه آزاد اروند

شرکت در منطقه آزاد اروند ثبت شرکت در مناطق آزاد، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوعخارج بوده [...]

ثبت شركت در منطقه آزاد كيش

شرکت در منطقه آزاد كيش ثبت شرکت در مناطق آزاد، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوعخارج بوده [...]

بارگذاری پست های بیشتر