ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود 

شرکت با مسئولیت محدود،عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود.در اسم شرکت باید عبارت”با مسئولیت محدود” قید شود و همچنین اسم شرکت مسئولیت محدود نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را چنین معرفی می‌کند:((شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری انجام شده و‌ هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.))
این شرکت که در آلمان مختصراً G.M.B.H ناميده می‌شود، شرکتی است بین شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص شبیه است.
کشور انگلستان شرکت با مسئولیت محدود را به رسمیت نمی‌شناسد؛ اما شرکتهای موسوم به “private companies” که شرکتهای کوچک سهامی هستند، عملکردی مشابه شرکت با مسئولیت محدود دارند.
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی موضوعاً تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمیتواند چیزی جز امور تجاری باشد.

خصوصیات شرکت مسئولیت محدود :

۱- تعداد سهم الشرکه تعیین شده،۱۰۰سهم می باشد(حداقل سرمایه مورد نظر ۱۰۰۰۰۰۰میلیون ریال می باشد).
۲- تعداد اعضای هیئت مدیره حداقل دو نفر می باشد.

مدارک موردنیاز جهت تاسیس شرکت مسئولیت محدود :

۱-کپی شناسنامه صفحه اول و صفحه توضیحات(در صورت داشتن توضیحات)،کارت ملی همه اعضاء شرکت برابربا اصل دفترخانه .
۲-معرفی ۵ نام شرکت کاملا”ایرانی ازاسامی ائمه اطاهر، تکنیک ،ایران و این قبیل استفاده نشود.
۳-مشخص کردن نوع فعالیت(موضوع شرکت).
۴-آدرس شرکت همراه با کدپستی و تلفن همراه و ثابت.
۵-مشخص کردن تعداد سهم الشرکه افراد از ۱۰۰ سهم.
۶- معرفی دارندگان حق امضاء.
۷- اعضاء هیئت مدیره شاغل ارگانهای دولتی نباشند.

مقاله برای مطالعه بیشتر:چگونه موسسه ثبت کنیم؟  چرا ثبت علامت تجاری کنیم؟

راه های ارتباط با ما:

۰۹۱۲۵۰۶۸۰۲۳

۰۲۱-۲۸۴۲۷۰۴۶

موسسه هنر ثبت

2020-08-22T12:21:51+00:00