ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

کد فراگیر چیست؟

شماره ایست که کلیه اتباع خارجی اعم از اینکه حقیقی یا حقوقی باشد برای ثبت شرکت یا موسسه در ایران باید داشته باشند مثلا اگر یک فرد خارجی بخواهد [...]

کد اقتصادی چیست؟

کد اقتصادی چیست؟ کد اقتصادی شماره ای است؛ که بنا بر قانون وضع شده در سال ۷۳ برا اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند [...]