ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

ثبت شرکت سهامی خاص در ماکو،هزینه ثبت شرکت در منطقه آزاد ماکو

شرکت سهامی خاص در ماکو (private joint stock): شرکت سهامی خاص شركتی است بازرگانی(الزاما موضوع فعالیت آن بازرگانی نمی باشد)، شرکت سهامی خاص سرمایه آن توسط مؤسسان تامین گردیده [...]

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ماکو،هزینه ثبت شرکت در منطقه آزاد ماکو

شرکت با مسئولیت محدود در ماکو شرکت با مسئولیت محدود،عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون [...]