ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

ثبت شرکت سهامی خاص در انزلی،هزینه ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

شرکت سهامی خاص در انزلی (private joint stock): شرکت سهامی خاص شركتی است بازرگانی(الزاما موضوع فعالیت آن بازرگانی نمی باشد)، شرکت سهامی خاص سرمایه آن توسط مؤسسان تامین گردیده [...]

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در انزلی،هزینه ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

شرکت با مسئولیت محدود در انزلی شرکت با مسئولیت محدود،عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون [...]