ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

ثبت شرکت با مسئولیت محدود درمازندران، هزینه ثبت شرکت در مازندران

شرکت با مسئولیت محدود در مازندران شرکت با مسئولیت محدود،عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون [...]

تعریف شرکت

انواع و اقسام شرکتها 1-شرکتهای سهامی الف)شرکت سهامی خاص ب)شرکت سهامی عام 2-شرکت با مسئولیت محدود 3-شرکت تضامنی 4-شرکت مختلط غیر سهامی 5-شرکت مختلط سهامی 6-شرکت نسبی 7-شرکت تعاونی [...]