ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

تمدید فعالیت شرکت

تمدید فعالیت شرکت شرکت های سهامی خاص برای ادامه فعالیت و شرکت در مناقصات و مزایدات و اجرای پروژه های خود می بایست اعضای هیئت مدیره و سهامداران خود [...]