ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

تجار و معاملات تجاری

تاجر به چه کسی اطلاق میشود؟ تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. معاملات تجارتی از قرار ذیل است: خرید یا تحصیل هر نوع [...]