ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

شخصیت حقوقی شرکت تجاری

شخصیت حقوقی شرکت تجاری به چه کسی اطلاق می شود؟ در علم حقوق بحث از شخصیت حقوقی مختص شرکتهای تجاری که از جمله اشخاص خصوصی هستند نیست بلکه درباره [...]

تجار و معاملات تجاری

تاجر به چه کسی اطلاق میشود؟ تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. معاملات تجارتی از قرار ذیل است: خرید یا تحصیل هر نوع [...]