ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

کد فراگیر چیست؟

//کد فراگیر چیست؟

کد فراگیر چیست؟

شماره ایست که کلیه اتباع خارجی اعم از اینکه حقیقی یا حقوقی باشد برای ثبت شرکت یا موسسه در ایران باید داشته باشند مثلا اگر یک فرد خارجی بخواهد شرکتی در ایران داشته باشد یا سهامدار شرکتی در ایران شود میبایست با ثبت نام در سایت سازمان امور مالیاتی دریافت کنو
نشانی دقیق اینترنتی جهت ثبت نام برای اخذ کد فراگیر:
http://e1.tax.gov.ir/pages/action/FidaRegistration
مدارک مورد نیاز جهت اخذ شماره فراگیر اشخاص حقیقی:کپی پاسپورت متقاضی
مدارک مورد نیاز جهت اخذ شماره فراگیر اشخاص حقوقی:گواهی ثبت شرکت خارجی در کشور خودش

2018-08-05T14:22:31+00:00