ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

عامل در قانون تجارت کیست؟

واژه عامل به چه معناست؟ 

 برخلاف دلال و حق العمل کار، عامل در مقررات ما تعریف نشده است.

اجرت عامل، غالباً مانند دلال و حق العمل کار، به صورت درصد معين ميشود.

تعريف عامل

– در تعریف عامل ميان حقوقدانها اختلاف نظر دیده می شود.به معنی نماینده است و او کسی است که به نام Agence – به نظر می رسد عامل ترجمه لفظ و حساب دیگری معامله می کند.

– در حقيقت عامل وکيل آمر بوده و تابع مقررات وکالت است.

– عامل نياز نيست در جای خاصی باشد و هر جایی می تواند فعاليت کند.

– آمِر نياز نيست حتماً تاجر باشد، آمر هر کسی می تواند باشد.

مقایسه دلال و حق العمل کار

شباهت:هر دو واسطه هستند. هر دو در قبال اخذ اجرت کار می کنند.

تفاوت:حق العمل کار در مقابل طرف مقابل اصيل است ولی دلال اصيل نمی باشد.

طرف مقابل در معامله حق رجوع مستقيم به آمر را ندارد وفقط به حق العمل کار باید رجوع کند ولی در دلالی آمر و

طرف معامله حق دعوا عليه همدیگر دارندحق العمل کار اصولاً مسئول اجرای صحيح قرارداد نيست:مگر در سه مورد

۱٫هرگاه اجازه معامله غير نقدی نداشته باشد و معامله غير نقدی انجام دهد.

۲٫هرگاه ضمانت طرف معامله را کرده باشد

۳٫هرگاه عرف تجاری محل حق العمل کار رامسئول اجرای صحيح قراداد بشناسد

نکته:

– عامل می تواند برای هر تعداد آمر فعاليت کند.

– عامل به عنوان نماینده وارد مامله می شود.

مقاله برای مطالعه بیشتر: معاملات برواتی چیست؟

 تعريف تصدی

تصدی وقتی استفاده می شود که کاری در غالب یک سازمان،موسسه،بنگاه ، و تشکیلات انجام گیرد.

تصدی به عمليات حراجی

متصدی حراج کسی است که کالا را به بالاترین قيمت پيشنهادی در محل حراج می فروشد. اگراموال فروشی از آن خود متصدی باشد مشمول بند یک ماده ٢ می شود پس به نظر می رسد منظور قانونگذار فرضی است که اموال به متصدی حراج تعلق ندارد.

-شرط تجاری بودن حراجی؛ فروش مال دیگران به روش مزایده در محلی مشخص می باشد.

– ایجاب از طرف مردم و قبول از طرف متصدی حراجی صورت ميگيرد.

ARTREGISTER

تفاوت حراج با مزايده

– حراج فی المجلس و به طور شفاهی انجام ميگيرد در حالی که مزایده کتبی است.

– این عمل تجارتی به عنوان یک شغل معمولی در ایران رایج نيست.

تصدی به هر قسم نمايشگاه عمومی

– نمایشگاه به محلی گفته می شود که اثری هنری، تاریخی، طبيعی، فرهنگی، صنعتی و …

در معرض بازدید علاقمندان قرار می گيرد.

– درآمد متصدی نمایشگاه معمولاً از محل فروش بليط برای بازدید است.

– کسی که آثارش به نمایش درآمده تاجر نيست.

– اماکنی مانند سينما، سيرک، تئاتر، باغ وحش، حمام سونا، تأسيسات ورزشی مثل سوارکاری، تنيس،

شنا، بازیهای رایانه ای نمایشگاه محسوب می شوند.

– منظور از نمایشگاه عمومی یعنی نمایشگاهی که اختصاص به صنف یا قشر خاصی

نداشته و همگان امکان بازدید از آن را داشته باشند.

راه های ارتباط با ما:

INFO@ARTREGISTER.IR

2020-07-22T11:50:16+00:00