ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

رتبه بندی شرکت ها

/رتبه بندی شرکت ها
رتبه بندی شرکت ها 2020-10-07T12:36:58+00:00

رتبه بندی شرکت ها (گرید)

رتبه بندی شرکتنوعی تعیین صلاحیت برای سنجش کیفیت و کمیت پیمانکاران در ارائه ی خدمات می باشد که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود.

انواع رتبه شرکت

۱-شرکت هایی که به آن ها رتبه پیمانی تعلق میگیرد.
۲-شرکت هایی که به آن ها رتبه مشاور تعلق میگیرد.
برای شرکت های پیمانکاری، رتبه بندی شرکت ها در ۱۱ رشته معرفی شده و در پایه های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ تعریف می شود و شرکت های مهندسی مشاور در ۳ پایه رتبه بندی می شوند.

رتبه بندی شرکت ها عبارتند از

۱-اخذ رتبه در رشته های ساختمان
۲-اخذ رتبه در رشته های راه و ترابری
۳-اخذ رتبه در رشته های صنعت و معدن
۴-اخذ رتبه در رشته های تاسیسات و تجهیزات
۵-اخذ رتبه در رشته های کشاورزی
۶-اخذ رتبه در رشته های آب
۷-اخذ رتبه در رشته های مرمت آثار باستانی
۸-اخذ رتبه در رشته های کاوش های زمینی
۹-اخذ رتبه در رشته های ارتباطات
۱۰-اخذ رتبه در رشته های نفت و گاز
۱۱-اخذ رتبه در رشته های نیرو

فعالیت شرکت های پیمانکاری در غالب قراردادهای اجرایی در زمینه ی ساخت و نظارت بر پیمانکار می باشد اما شرکت های مشاور در زمینه ی طراحی و نظارت بر ساخت فعالیت می کنند و واسطه ی پیمانکار و کارفرما هستند.
مهمترین نکته برای رتبه بندی شرکت های پیمانکاری تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در اعضای هیئت مدیره، رزومه کاری فراهم آمده وتوان مالی می باشد اما در اعطای رتبه به شرکت های مشاورعلاوه بر نیروی فنی و مهندسی،امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت نیز مورد سنجش قرار می گیرد.

شرایط لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری

۱- نخستین قدم تاسیس یک شرکت توسط اداره ثبت شرکتها می باشد.
۲- حداقل ۲/۳ اعضاء هیئت مدیره شرکت باید لیسانس فنی و مهندسی داشته باشند.
۳- در اعضای هیئت مدیره شرکت باید یکی از دو حالت ذیل برقرار باشد :
حالت اول : یک نفر نیروی فنی و مهندسی با حداقل ۷ سال سابقه مستند به بیمه عادی(شامل بیمه بیماری،بارداری و بیکاری نمیشود)و یک نفر نیروی فنی و مهندسی بدون سابقه .
حالت دوم : حداقل ۲ نفر نیروی فنی مهندسی هرکدام با حداقل سه سال سابقه مستند به بیمه عادی(شامل بیمه بیماری،بارداری و بیکاری نمیشود)

۴- درصورتیکه شرکت دارای یک نیروی مهندس با ۷سال سابقه باشد فقط می تواند در یک رشته تقاضای رتبه دهد ولی در حالتی که دارای دو نیروی مهندس هرکدام با ۳ سال سابقه باشد می تواند در دو رشته مختلف تقاضا دهد.

مزایای رتبه بندی شرکت ها

  1. یکی از شرایط مهم جهت عقد قرارداد با شرکت ها و سازمانهای دولتی،داشتن رتبه می باشد در غیراینصورت هیچگونه همکاری از سوی سازمانهای دولتی صورت نمی گیرد.
    ۲٫ شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات و مزایدات باید دارای گواهی نامه ی تعیین صلاحیت پیمانکاری باشند۰
  2. سرمایه گذاران با توجه بهرتبه و توانایی مالی و تجربه کاری شرکت میتوانند مناسبترین شرکت را جهت اجرای پروژه خود انتخاب کنند.

مدارک لازم جهت اخذ رتبه (گرید)

۱) شماره کداقتصادی

۲) کپی واضح اساسنامه

۳)آگهی تاسیس

۴)روزنامه های رسمی

۵)هرگونه آگهی تغییرات شرکت

۶)کپی شناسنامه ازصفحه اول وآخر(در صورتیکه شناسنامه دارای صفحه توضیحات باشد،کپی صفحه آخر الزامیست)

۷)کپی هر دو روی کارت ملی

۸)کپی مدرک تحصیلی

۹)کپی هر دو روی پایان خدمت

۱۰)عکس ۴*۳از اعضاء هیئت مدیره

۱۱)گواهی امضاء از نفر حق امضاءدار شرکت خطاب به امور پیمانکاران

۱۲)هرگونه قرارداد فقط ۵ برگ اول

۱۳)مفاصا حساب بیمه از قراردادها

۱۴)نامه کلاس پنج گانه انجمن صنفی شرکتها ساختمانی وتاسیساتی

۱۵)مهر شرکت