ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

ثبت شرکت هلدینگ و اقدامات لازم

ثبت شرکت هلدینگ و اقدامات لازم

شرکت هلدینگ چیست؟

شرکت نگهدار یا شرکت هلدینگ (به انگلیسی:Holding company) شرکتی سهامی است که دارای شرکت های زیر مجموعهدیگر بوده و کنترل شرکت‌های زیرمجموعه مستقیماً زیر نظر مدیران و هیئت مدیرهٔ شرکت اصلی (شرکت هلدینگ)می‌باشد.شرکت هلدینگ با خریدنبخش عمده‌ای از سهام شرکتی دیگر، می‌تواند در آن شرکت حق رای داشته باشد، که در این صورت به شرکت دوم شرکت فرعی(یاوابسته) هم گفته می‌شود.

موسسه هنر ثبت

شرکت‌های فرعی هویت قانونی خودشان را به عنوان شرکت‌های مجزا حفظ می‌کنند،اما کنترل هر شركت فرعی تحت نظر شرکت نگهدارخواهد بود.

شرکت نگهدارنده شرکتی است که، صاحب سهام مهم شرکت‌های دیگر می‌باشد. این اصطلاح عموماً برای شرکتهایی به کار می‌رود کهکالا یا خدمت تولید نمی‌کنند؛ در عوض، هدف آن‌ها این است که با مالکیت سهام دیگر شرکتها، گروهی از شرکت‌ها را تشکیل دهند. شرکت‌های هلدینگ منجر به کاهش ریسک صاحبان سهام می‌ شوند، و همچنین می‌توانند به مالکیت و کنترل تعدادی از شرکت‌ها منجربشوند.

مقاله برای مطالعه بیشتر: ثبت شرکت تعاونی    اخذ کد اقتصادی    

در ایالات متحده، مالکیت ۸۰ درصد یا بیشتر از سهام قابل رأی دهی و ارزش‌گذاری شده، قبل از تثبیت منافع مالیات از قبیل سود سهاممعاف از مالیات ادعا شده، باید مشخص بشوند. این‌گونه است که، اگر شرکت A مالکیت ۸۰ درصد یا بیشتر از سهام شرکت B را داراباشد، معاف از پرداخت مالیات سود سهام پرداخت شده به سهامداران شرکت B می‌شود. در پرداخت سود سهام از A به B، در اصلشرکت A پول نقد را از یک شرکت به شرکتی دیگر منتقل می‌کند. همانگونه که سود سهام برای سهامداران مشروع و عادی می‌باشد، هرکدام از سهامداران، مالیات معمول بر سود سهام را پرداخت خواهند کرد.

گاهی اوقات، یک شرکت در صورتی می‌تواند شرکت هلدینگ اصلی شناخته شود که در کنار نام خود هلدینگ را اضافه کند.

شرکت هلدینگ شخصی

در ایالات متحده، یک شرکت هلدینگ شخصی در بخش ۵۴۲ کد درآمد داخلی تعریف شده‌است. یک شرکت در صورتی یک هلدینگخصوصی می‌باشد که هر دو شرط زیر را دارا باشد:

١.آزمون درآمد ناخالص: حداقل ۶۰ درصد از درآمد ناخالص عادی تنظیم شده، از سود سهام، بهره، اجاره و حق امتیاز باشد.

٢.آزمون مالکیت سهام: بیش از ۵۰ درصد ارزش سهام برجسته شرکت متعلق به پنج نفر یا کمتر باشد.

شرکت مادر

شرکت مادر شرکتی است که سهام آن شرکت در مقابل شرکت دیگر (شرکت زیر مجموعه) به اندازه کافی دارای حق رأی باشد تا کنترلمدیریت و عملیات‌ها به وسیله تأثیرگذاری یا انتخاب هیئت مدیره لحاظ گردد. یک شرکت مادر شرکتی می‌تواند باشد که به‌طور کلیصاحب شرکت دیگری است. این شرکت به عنوان «شرکت تابعه با مالکیت کامل» نامیده می‌شود. هنگامی که یک شرکت موجود، یکشرکت جدیدی را ایجاد می‌کند و اکثریت سهام آن را برای خودش نگه می‌دارد و از دیگر شرکت‌ها دعوت می‌کند تا اقلیت سهام راخریداری کنند، آن شرکت، یک شرکت مادر نامیده می‌شود.

راه های ارتباط با هنر ثبت:

۰۹۱۲۵۰۶۸۰۲۳

۰۲۱-۲۸۴۲۷۰۴۶

INFO@ARTREGISTERI.IR

موسسه هنر ثبت

2020-08-22T12:57:45+00:00