ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

ثبت شرکت جدید در ایران

ثبت شرکت جدید در ایران

ثبت شرکت جدید در ایران

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اشخاص خارجی(غیر ایرانی)میتوانند در ایران شرکت ثبت کنند و دارنده۱۰۰%سهام شرکت باشند و همچنین می توانند با اشخاص ایرانی با هر نسبتی در سهام شراکت کنند و شرکتشان را به ثبت برسانند.
طبق قوانین ایران انواع مختلفی از شرکتها قابل ثبت هستند ولی معمولا دو نوع شرکت به ثبت میرسد ۱)شرکت با مسئولیت محدود ۲)شرکت سهامی خاص
در ایران برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل باید ۲ نفر شریک وجود داشته باشد که شرکا می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند و برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل باید سه نفر سهامدار وجود داشته باشد که در هر دو شرکت شرکا میتوانند اشخاص غیر ایرانی باشند به عبارتی ۱۰۰%سهام میتواند در اختیار اشخاص غی ایرانی باشد.
الف)مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی خارجی متقاضی ثبت شرکت(در صورتی که سهامدار یک شرکت خارجی باشند) گواهی ثبت شرکت خارجی که به تایید سفارت ایران در آن کشور رسیده باشد.
معرفی یک نفر جهت امضای اساسنامه و شرکتنامه و سایر مدارک جهت شرکت جدید در ایران
نمونه متن نامه برای معرفی نماینده به شرح ذیل است:
((اداره ثبت شرکت های جمهوری اسلامی ایران
بدینوسیله آقای/خانم…….به نمایندگی از طرف این شرکت جهت ثبت شرکت و امضاء اساسنامه ها و سایر مدارک ثبت شرکت و حضور در جلسات هیات مدیره شرکت جدید در ایران معرفی می گردد.))
نکته ۱:نامه مذکور باید در سربرگ شرکت مادر تهیه شود و به همراه گواهی ثبت شرکت به تایید سفارت ایران در کشور مربوطه برسد.
نکته ۲: نماینده می تواند غیر ایرانی باشد در این صورت باید کپی پاسپورت ایشان به تایید سفارت ایران برسد.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی خارجی متقاضی ثبت شرکت:
کپی پاسپورت که به تایید سفارت ایران در کشور خودشان رسیده باشد.

برای ثبت شرکت سهامی خاص تعیین دو نفر به عنوان بازرس نیز نیاز است که وظیفه آنها تهیه گزارش عملکرد هیات مدیره برای مجامع سالانه و سهامداران است.
نکته ۱:بازرسها توسط خود سهامداران تعیین خواهند شد که اگر غیر ایرانی باشد باید کپی پاسپورتشان به تایید سفارت رسیده باشد.
نکته ۲:اگر هر یک از اعضای هیئت مدیره و بازرسین ایرانی باشند ارائه گواهی عدم سو پیشینه کیفری الزامی خواهد بود.
نکته ۳:ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای اشخاص خارجی نیاز نیست.
نکته ۴:برای ثبت شرکت جدید در صورتی که یکی از شرکا شخص حقوقی باشد(شرکت خارجی باشد)میتوانید از قسمتی از نام شرکت خارجی استفاده کنید.

2018-07-06T16:51:21+00:00