ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

ثبت شرکت‌ سرمایه‌ گذاری

ثبت شرکت‌ سرمایه‌ گذاری

ثبت شرکت‌ سرمایه‌ گذاری معمولا قصد مدیریت مالک سهام شرکت های تابعه خود شرکت و برنامه ای برای در خرید سهام بلند مدت ندارند . به محض آن‌که سود مورد نظر خود را محقق یافته ببینند، سهام یک شرکت را فروخته و سهام شرکت‌های دیگر را میخرد یا در صورتی که در چشم‌انداز کوتاه‌مدت ، کاهش ارزش سهامی را مشاهده کنند، آن سهم را خواهند فروخت. این نوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری، به دنبال به دست آوردن سود از نوسانات قیمت سهام در بازار بوده و قاعدتا باید فقط در سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه‌گذاری انجام دهند.در حال حاضر، اکثر شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران همزمان هر سه فعالیت شرکت مادر، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری و شرکت سرمایه‌گذاری را انجام می دهند ، در ادامه مطلب با نحوه ثبت شرکت سرمایه گذاری آشنا می شوید . 

شیوه مدیریت شرکت مادر و نوع برخورد آن با شرکت‌های تابعه با شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری و شرکت‌ های سرمایه‌گذاری فرق دارد و به همین خاطر مجموعه ناهمگونی از فعالیت‌ها باعث می‌شود که انرژی مدیریت شرکت‌ ها مصروف مسایلی شود که از یک جنس نیستند و در نتیجه تمرکز و تخصص حرفه‌ای در یک بخش خیلی تخصصی ایجاد نمی‌شود.

نحوه اخذ مجوز برای ثبت شرکت هولدینگ از سازمان بورس و اوراق بهادار

ابتدا باید متقاضیان ثبت چنین شرکتهایی (مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره) تقاضای خود را به سازمان بورس ارائه دهند که در صورت موافقت اصولی سازمان با تاسیس شرکت سازمان بورس نامه ای مبنی بر اجازه تاسیس شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها را صادر خواهد کرد.

نکته ۳: موضوع فعالیت شرکتهای هولدینگ متنوع است و میتواند در حوزه های مختلف بازرگانی خدماتی و صنعتی فعالیت نمایند.

ثبت شرکت سرمایه با انجام صدها پرونده موفق توانایی ثبت شرکت هولدینگ را ظرف حداقل زمان ممکن را دارد. ضمنا چنانچه نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس نیز ایجاد گردد ما می توانیم راهنما و راهگشای شما باشیم.

  1. آگهی تاسیس شرکت مادر
  2. ارائه نامه نمایندگی شرکت مادر جهت ثبت شرکت هولدینگ
  3. ارائه کپی مدارک هویتی سایر سهامداران (حداقل ۲نفر) اعم از حقیقی یا حقوقی
  4. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه نماینده شرکت مادر و سایر اعضای هیئت مدیره و بازرسین
2018-07-06T16:26:19+00:00