ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

ثبت شركت در منطقه آزاد اروند

شرکت در منطقه آزاد اروند

ثبت شرکت در مناطق آزاد، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوعخارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداریو مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری بهتوسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

ایجاد یک شرکت در منطقه آزاد امتیازات ویژه ای داردایجاد فرصتهای شغلی و کار برای جوانان و رونق اقتصادی آن منطقه مراودات کالا و خدمات م واردات و صادرات و جاب سرمایه های خارجی وپیشرفت اقتصادی کشور در زمینه صادرات گسترده،شرایط مساعد و مناسب برای فعالان اقتصادی و امکانات و تسهیلات را به همراه دارد

 

مراحل برای ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند

۱-مراجعه متقاضی به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست صدور مجوز برای شركت

۲-اخذ فرم تقاضای تعیین نام و تکمیل آن

۳-تایید نام شرکت توسط واحد ثبتی بعد از استعلام های مربوطه

۴-ارائه مجوز سرمایه گذاری به متقاضی توسط واحد مربوطه و در صورت نیازمعرفی به سایر نهادها برای اخذ مجوزهای لازم

۵-ارائه مدارک ثبتی به متقاضی توسط ثبت شرکت ها

۶-تکمیل مدارک توسط متقاضی و ارائه آن به واحد ثبتی

۷-بررسی مدارک توسط متصدی ثبت و در صورت نقص و ایراد در مدارک تکمیل وتصحیح آن

۸-پرداخت هزینه های ثبتی و ارائه ی فیش پرداخت به واحد ثبتی

۹-ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکت ها

۱۰-تحویل یک نسخه از مدارک ثبتی به متقاضی

۱۱-تحویل یک نسخه از آگهی به واحد صادر کننده مجوز

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در اروند

۱- دوصفحه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

۲-۲نسخه اساسنامه شرکت

۳-دونسخه صورتجلسه هیات مدیره

۴-دو نسخه اظهارنامه ثبت

۵-لیست سهامداران و مقدار سهم هر یک از آنها

۶ -پرداخت ۳۵٪ سرمایه

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت مسئولیت محدود در اروند

۱- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

۲-دو نسخه اساسنامه شرکت

۳-دونسخه صورتجلسه هیات مدیره

۴-دو نسخه شرکتنامه

۵-دونسخه تقاضانامه

 

مدارک لازم برای شروع شرکت در شرف تاسیس منطقه آزاد اروند

۱- ۵نام انتخابی فارسی

۲-سمت اعضا و سهم الشرکه

۳-حداقل ۲ نفر اعضا

۴-مبلغ سرمایه اولیه

۵-مدارک هویتی اعضا(شناسنامه و کارت ملی)

۶-آدرس و کد پستی محل شرکت در شرف تاسیس

 

تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری

برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد :

معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است. خرده فروشی کالا در مناقط ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباعخارجی و داخلی امکان پذیر می باشد مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه براساس ضوابط داخل کشور است ولی درمناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقرراتخاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.

 

2020-06-18T20:19:08+00:00