ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

اخذ کد اقتصادی، هزینه اخذ کد اقتصادی

کد اقتصادی چیست؟

کد اقتصادی شماره ای ۱۲ رقمی می باشد که طبق قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات می پردازند(فعالان اقتصادی)، جهت شناسایی اشخاص مذکور در سازمان امور مالیاتی وضع شده است، لذا مطابق قانون مالیاتی تصویب شده تمامی شرکت هایی که به ثبت رسیده اند و آگهی تأسیس آنها صادر شده است می بایست طی دو ماه در دارایی تشکیل پرونده داده و برای اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.

از دلایل نیاز به کد اقتصادی برای امور مهم تجاری عبارتند از:

_ اخذ کارت بازرگانی
_ شرکت در مزایده ها
_ شرکت در مناقصات
_ صدور فاکتور
_ باز کردن حساب در بانک
_عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی:
_ اشخاص حقوقی که در زمینه ی تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالاها و امور خدماتی فعالیت دارند.
_ اشخاص حقیقی که در زمینه تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالا و خدمات فعالیت دارند.
اشخاص حقیقی باید دارای مجوز فعالیت از مراجع مربوطه بوده و محل فعالیت تجاری داشته باشند و شرایط لازم را برای اخذ کد اقتصادی داشته باشند.

اشخاص غیر مکلف به اخذ کد اقتصادی:
۱- مساجد و تکایا
۲- اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیت های مرتبط،طراحی، خطاطی، نقاشی، نویسندگی، ترجمه کتاب، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
۳- اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.
۴- اتحادیه های امور صنفی ( به موجب مواد ۴ و ۲۳ قانون نظام صنفی،اتحادیه ها مجاز به فعالیت های اقتصادی نمی باشند).
۵- اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-۲) این دستورالعمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمان های آن ها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد.

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی:

۱- درخواست کتبی شخص
۲- تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ( فرم نمونه )
۳- تصویر تمامی صفحات مدارک شناسایی
۴- سه قطعه عکس سه در چهار
۵- تصویر کارت اقتصادی قبلی ( چنانچه قبلاَ کارت دریافت نموده باشید )
۶- تصویر پروانه کار
۷- فیش پرداختی

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی:

۱- تصویر تقاضانامه یا اظهارنامه
۲- تصویر آگهی تاسیس و آگهی تغییرات
۳- تصویر روزنامه رسمی تاسیس
۴- تصویر روزنامه رسمی تغییرات ( در صورت وجود )
۵- تصویر مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره
۶- تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه
۷- تصویر اساسنامه شرکت
۸- تصویر مجوز تاسیس
۹- فیش واریزی سرمایه شرکت
۱۰- قبوض تلفن یا برق شرکت
۱۱- گواهی امضای صاحبان امضا در دفتر خانه اسناد رسمی
۱۲- اصل وکالتنامه به نام نماینده

مقاله برای مطالعه بیشتر: اخد کد اقتصادی       اخذ کارت بازرگانی          علامت تجاری جیست؟

شایان ذکر است، برای اخذ کد اقتصادی نیاز است ابتدا برای شرکت مورد نظر تشکیل پرونده ی مالیاتی دهید.
هویت اشخاص حقیقی به حوزه مالیاتی تحویل داده و سپس سر ممیزی مالیاتی آنها را بررسی می کند لذا بعد از تأیید و ثبت در دفتر حوزه، در قبال دریافت مدارک رسیدی را صادر می کند و آن را تحویل می دهد، سپس مدارک به اداره ی نظارت و پیگیری تحویل داده و این اداره آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی واداره شماره اقتصادی ارسال کرده و مسئولان مربوطه بعد ازبررسی مدارک، کارت کد اقتصادی را صادر می کنند.
در رابطه با اشخاص حقوقی نیز به همین ترتیب بعد از تهیه کارت و کامل نمودن فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که توسط مدیرعامل یا وکیل قانونی تنظیم و با مهر شرکت ممهور شده را به حوزه مالیاتی تحویل داده و باقی مراحل همانند مراحل اخذ کد اقتصادی توسط اشخاص حقیقی است.

راه ارتباط با ما: ۰۹۱۲۵۰۶۸۰۲۳

 

2020-07-13T08:04:08+00:00