ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی چیست؟

کارت بازرگانی در حقیقت مجوزی می باشد که به مالک آن ( اعم از شخص حقیقی و حقوقی ) این امکان را می دهد که به امر صادرات و واردات و تجارت خارجی بپردازد.  متقاضی کارت می تواند پس از گذراندن دوره های آموزشی به اخذ کارت نائل آید. با استناد به مقررات کنونی مدت اعتبار این کارت از تاریخ صدور یکسال می باشد و تمدید آن با ارائه مدارک ممکن است . مرجع صادر کننده کارت بازرگانی اتاق بازرگانی وابسته به وزارت صنایع و معادن می باشد. باید بدانید که کارت بازرگانی موارد استفاده دیگری نیز دارد به عنوان مثال ثبت علامت تجاری به شکل لاتین  مستلزم داشتن کارت بازرگانی می باشد.

کارت بازرگانی در حقیقت مجوز انجام امور صادرات و یا واردات است که از طرف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برای متقاضیان حقیقی و حقوقی صادر می شود.

الف ) شرایط لازم جهت اخذ کارت بازرگانی حقیقی

۱- داشتن حداقل ۲۳ سال تمام

۲- داشتن یک دفتر کار که بصورت ملکی متعلق به متقاضی باشد یا دارای اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه بنگاهی با کد رهگیری  باشد

۳- داشتن کارت پایان خدمت

۴- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

۵- داشتن حساب جاری بانکی

ب‌) شرایط لازم جهت اخذ کارت بازرگانی حقوقی

۱- داشتن کلیه شروط بالا برای مدیر عامل

۲- داشتن شرکت ثبت شده که در موضوع آن به صادرات و واردات اشاره شده و سرمایه اولیه آن شرکت حداقل ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال باشد

۳- داشتن اجاره نامه به نام شرکت بطوری که حتماً‌ در متن اجاره نامه قید شده باشد،محل اجاره جهت دفتر کار شرکت می باشد

۴- داشتن حساب جاری بانکی

۵- داشتن پرونده مالیاتی و کد اقتصادی بنام شرکت

مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی حقیقی:

۱- کپی شناسنامه – کارت ملی- کارت پایان خدمت متقاضی

۲- سه قطعه عکس ۴*۶

۳- اجاره نامه یا سند ملکی

۴- گواهی عدم سوء پیشینه

مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی حقوقی:

۱- یک نسخه کپی از کلیه مدارک شرکت شامل : اساسنامه- اظهارنامه- آگهی روزنامه- آگهی تغییرات

۲- یک نسخه کپی شناسنامه- کارت ملی- کپی کارت پایان خدمت مدیرعامل

۳- کپی اجاره نامه بنام شرکت

۴- چهار قطعه عکس ۴*۶ مدیرعامل

وظایف اتاق بازرگانی چیست؟

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وظایف خود را به نمایندگی از طرف بازرگانان انجام ميدهد ومتشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن است.

– منابع مالی اتاق بازرگانی

١- سهم دریافی از ماليات

٢- ورودیه اعضاء

٣- حق عضویت اعضاء

– وظایف اتاق بازرگانی:

١- ایجاد هماهنگی و همکاری بين بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن

٢- ارائه نظر مشورتی و همکاری با دستگاه های دولتی و عمومی در تهيه لوایح و مقررات راجع به امور بازرگانی

٣- داوری و رفع اختلافات بين بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن

٤- تشکيل و اداره نمایشگاه های بازرگانی و صنعتی، تشکيل کنفرانسها، شرکت در نمایشگاه های بين المللی.

٥- راهنمایی بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن در زمينه ميریت و برنامه ریزی های توليد و توزیع و بازاریابی

٦- ایجاد آموزشگاه های حرفه ای و تربيت کارشناسان بازرگانی

– برای تشکيل اتاق بازرگانی در شهرستان ها باید تعداد بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن به ٢٥نفر برسد.

 

مراحل دریافت کارت بازرگانی

سه نسخه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر تجاری  را از گستره ی  فروش اوراق  بهادار استقرار یافته در اداره كل ثبت شركتها ومالكیت صنعتی خریداری کرده  و براساس فرم پیوست شده آن را کامل کرده و به امضا برسانید.اشخاص حقیقی یا حقوقی كه بازرگان می باشند  باید دفاتر قانونی متعلق به خودشان را دارا باشند. دفاتر قانونی  براساس قانون تجارت شامل ” دفتر روزنامه، دفتر كل، دفتر دارایی و دفتر كپیه “می باشد. با وجود دستگاههای فتوكپی، فاكس و مانند اینها  دفتر كپیه ضرورت دیروز خود را از دست داده است. دفاتر در مرجع ثبت شركت ها پلمپ می شوند و بازرگانان  مطابق مقررات صورت حسابهای خود را قید مینمایند. این دفاتر زمانی سندیت می یابند  كه در اداره ثبت شركتها  ثبت و پلمپ اخذ گردد.جهت اخذ کارت بازرگانی شخصیت های  حقوقی و حقیقی باید دفاتر قانونی  خاصه روزنامه وکل را دارا باشند. در نتیجه با عنایت  به تعداد معاملات خود نسبت به دریافت  دفتر با تعداد صفحات مشخص وبنا به نیازشان  ٥٠ برگی، ١٠٠ برگی٢٠٠برگی  و یا بالاتر تهیه و در قسمت پلمپ دفاتر ثبت شركتها اقدام ویك برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی از واحد فروش اوراق بهادار تهیه وبعد از پلمپ دفاتر جهت تدوین وکامل نمودن آن تلاشهای مورد نیاز را مبذول دارید.

اگر  متقاضی اخذ کارت بازرگانی شخصیتی  حقیقی باشد ،ارائه یك برگ فتوكپی صفحه اول شناسنامه ضرورت دارد.

چنانچه  متقاضی اخذ کارت بازرگانی شخصیتی  حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی تاسیس شركت به انضمام  آخرین روزنامه تغییرات شركت ضرورت دارد.

اگر کارهای اخذ کارت بازرگانی  بواسطه ی وكیل انجام بشود  ارائه وكالت نامه رسمی نیز الزام قانونی دارد.

بعد از فراهم آوردن  مدارك فوق الذکربه واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی رفته ومتصدی مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها در دفتر ثبت نام تجارتی اقدام و شماره دفتررادراظهارنامه قید و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام می نماید بعد از آن یک نسخه از اظهارنامه را جهت بایگانی در پیشینه ضبط و دیگر نسخ را به متقاضی تحویل بدهد.

در این مرحله دیگر  انجام كار در اداره ثبت شركتها تمام میشود و باید با  در دست داشتن مدارك به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه گردد.

2020-06-29T19:57:57+00:00