ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

تعریف شرکت

انواع و اقسام شرکتها 1-شرکتهای سهامی الف)شرکت سهامی خاص ب)شرکت سهامی عام 2-شرکت با مسئولیت محدود 3-شرکت تضامنی 4-شرکت مختلط غیر سهامی 5-شرکت مختلط سهامی 6-شرکت نسبی 7-شرکت تعاونی [...]