ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

کد اقتصادی چیست؟

کد اقتصادی چیست؟

کد اقتصادی چیست؟

کد اقتصادی شماره ای است؛ که بنا بر قانون وضع شده در سال ۷۳ برا اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند تعیین شد. به این صورت که این اشخاص باید کد اقتصادی خود را روی فاکتور های خرید و فروش ثبت کنند.
از جمله دلایل درج کد اقتصادی روی فاکتوری های خرید و فروش محاسبه سود به دست آمده در معاملات است و بنابراین با محاسبه دقیق سودهای کسب شده مالیات ها نیز کمتر براوردی و نظری خواهند بود و محاسبه آنها بیشتر بر اساس اسناد و مدارک صحیح خواهد بود.

علاوه بر این به وسیله کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور قادر است دفاتر قانونی،فاکتورها و صورتحساب های صادر شده را به راحتی بررسی کند.
لزوم اخذ کد اقتصادی:
– افتتاح حساب در کلیه بانکها و موسسات اعتباری جهت اخذ کارت بازرگانی
– شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی
– انعقاد قرارداد با کلیه ارگانها و شرکتهای دولتی
– جهت اخذ وام و اعتبار تسهیلات ریالی ارزی از کلیه بانکها
– جهت بیمه کردن پرسنل شرکت
– جهت نقل و انتقال املاک در کلیه دفترخانه ها اسناد رسمی
– جهت صدور فاکتور رسمی
– جهت اخذ مجوزهای قانونی از کلیه ارگانها و وزارتخانه های دولتی
چنانچه ابهامی در خصوص اخذ کد اقتصادی درنشانی شرکت داشتین با کارشناس اخذ کد اقتصادی مجموعه هنر ثبت (۰۹۱۲۵۰۶۸۰۲۳) تماس بگیرید.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد اقتصادی در حوزه های مالیاتی تهران به تفکیک:

حوزه مالیاتی غرب
۱-اصل مدارک ثبتی:
مسئولیت محدود:

۱-آگهی تاسیس،تغییرات
۲-اساسنامه
۳-تقاضانامه -شرکتنامه
۲-سهامی خاص:

۱-آگهی تاسیس،تغییرات
۲-اساسنامه
۳-اظهارنامه
۲-کپی برابر با اصل بودن مدارک هویتی مدیران(شناسنامه و کارت ملی)
۳-اجازه نامه رسمی با کد رهگیری یا سند مالکیت به نام شرکت(یا سند مالکیت به نام یکی از اعضای هیئت مدیره باشد ضمنا سند حتما باید تک برگی باشد در غیر اینصورت اگر سند دفترچه ای است باید همراه با پایان کار باشد)
۴-وکالتنامه شرکتی (موکل:شرکت وکیل:نماینده ثبت شرکت هنر ثبت)
۵-قبض تلفن(بدون مغایرت کد پستی با آخرین آگهی و اجاره نامه یا سند)
۶-تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
۷-گواهی امضاء(ترجیحا گواهی امضاء در خود دفترچه مالیاتی تنظیم شود)
۷-مهر شرکت
۸-پرداخت دو در هزار سرمایه شرکت
۹-انجام بازدید از سوی ممیز مالیاتی (امکان تسهیل بازدید از سوی موسسه در بعضی مواقع مقدور است)
۱۰-آدرس شرکت باید دارای ظاهر اداری باشد.

حوزه مالیاتی شرق

۱-کپی مدارک ثبتی:
-مسئولیت محدود:

۱-آگهی تاسیس،تغییرات
۲-اساسنامه
۳-تقاضانامه-شرکتنامه

مقاله برای مطالعه بیشتر: ثبت شرکت سهامی خاص   ثبت شرکت با مسئولیت محدود

-سهامی خاص:

۱-آگهی تاسیس ،تغییرات
۲-اساسنامه
۳-اظهارنامه
۲-کپی برابر با اصل مدارک هویتی مدیران(شناسنامه و کارت ملی)
۳-اجازه نامه رسمی با کد رهگیری یا سند مالکیت به نام شرکت(یا سند مالکیت به نام یکی از اعضای هیئت مدیره باشد ضمنا سند حتما باید تک برگی باشد در غیر اینصورت اگر سند دفترچه ای است باید همراه با پایان کار باشد)
۴-وکالتنامه شرکتی (موکل:شرکت وکیل:نماینده ثبت شرکت هنر ثبت)
۵-قبض تلفن(بدون مغایرت کد پستی با آخرین آگهی و اجاره نامه یا سند)
۶-تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
۷-گواهی امضاء(ترجیحا گواهی امضاء در خود دفترچه مالیاتی تنظیم شود)
۸-مهر شرکت
۹-انجام بازدید از سوی ممیز مالیاتی (امکان تسهیل بازدید از سوی موسسه در بعضی مواقع مقدور است)
۱۰-آدرس شرکت باید دارای ظاهر اداری باشد.

حوزه مالیاتی مرکز
۱-کپی مدارک ثبتی:
-مسئولیت محدود:

۱-آگهی تاسیس،تغییرات
۲-اساسنامه
۳-تقاضانامه-شرکتنامه
-سهامی خاص:۱-آگهی تاسیس ،تغییرات
۲-اساسنامه
۳-اظهارنامه
۲-کپی برابر با اصل مدارک هویتی مدیران(شناسنامه و کارت ملی)
۳-اجازه نامه رسمی با کد رهگیری یا سند مالکیت به نام شرکت(یا سند مالکیت به نام یکی از اعضای هیئت مدیره باشد ضمنا سند حتما باید تک برگی باشد در غیر اینصورت اگر سند دفترچه ای است باید همراه با پایان کار باشد)
۴-وکالتنامه شرکتی (موکل:شرکت وکیل:نماینده ثبت شرکت هنر ثبت)
۵-قبض تلفن(بدون مغایرت کد پستی با آخرین آگهی و اجاره نامه یا سند)
۶-تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
۷-گواهی امضاء(ترجیحا گواهی امضاء در خود دفترچه مالیاتی تنظیم شود)
۸-مهر شرکت
۹-انجام بازدید از سوی ممیز مالیاتی (امکان تسهیل بازدید از سوی موسسه در بعضی مواقع مقدور است)
۱۰-آدرس شرکت باید دارای ظاهر اداری باشد.

حوزه مالیاتی شمال
۱-کپی مدارک ثبتی:
-مسئولیت محدود:

۱-آگهی تاسیس،تغییرات
۲-اساسنامه
۳-تقاضانامه-شرکتنامه
-سهامی خاص:۱-آگهی تاسیس ،تغییرات
۲-اساسنامه
۳-اظهارنامه
۲-کپی برابر با اصل مدارک هویتی مدیران(شناسنامه و کارت ملی)
۳-اجازه نامه رسمی با کد رهگیری یا سند مالکیت به نام شرکت(یا سند مالکیت به نام یکی از اعضای هیئت مدیره باشد ضمنا سند حتما باید تک برگی باشد در غیر اینصورت اگر سند دفترچه ای است باید همراه با پایان کار باشد)
۴-وکالتنامه شرکتی (موکل:شرکت وکیل:نماینده ثبت شرکت هنر ثبت)
۵-قبض تلفن(بدون مغایرت کد پستی با آخرین آگهی و اجاره نامه یا سند)
۶-تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
۷-گواهی امضاء(ترجیحا گواهی امضاء در خود دفترچه مالیاتی تنظیم شود)
۸-مهر شرکت
۹-انجام بازدید از سوی ممیز مالیاتی (امکان تسهیل بازدید از سوی موسسه در بعضی مواقع مقدور است)
۱۰-آدرس شرکت باید دارای ظاهر اداری باشد.
در این حوزه باید از کلیه مدارک یک سری کپی گرفته شده برابر با اصل حتی مدارک ثبتی شرکت
در این حوزه ممکن است گرفتن کد اقتصادی منوط به حظور خود مالک ملک نیز باشد.
حوزه مالیاتی شمیرانات و شهر ری
۱-کپی مدارک ثبتی:
-مسئولیت محدود:

۱-آگهی تاسیس،تغییرات
۲-اساسنامه
۳-تقاضانامه-شرکتنامه
-سهامی خاص:

۱-آگهی تاسیس ،تغییرات
۲-اساسنامه
۳-اظهارنامه
۲-کپی برابر با اصل مدارک هویتی مدیران(شناسنامه و کارت ملی)

۳-اجازه نامه رسمی با کد رهگیری یا سند مالکیت به نام شرکت(یا سند مالکیت به نام یکی از اعضای هیئت مدیره باشد ضمنا سند حتما باید تک برگی باشد در غیر اینصورت اگر سند دفترچه ای است باید همراه با پایان کار باشد)
۴-وکالتنامه شرکتی (موکل:شرکت وکیل:نماینده ثبت شرکت هنر ثبت)
۵-قبض تلفن(بدون مغایرت کد پستی با آخرین آگهی و اجاره نامه یا سند)
۶-تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
۷-گواهی امضاء(ترجیحا گواهی امضاء در خود دفترچه مالیاتی تنظیم شود)
۸-مهر شرکت
۹-انجام بازدید از سوی ممیز مالیاتی (امکان تسهیل بازدید از سوی موسسه در بعضی مواقع مقدور است)
۱۰-آدرس شرکت باید دارای ظاهر اداری باشد.
حوزه مالیاتی جنوب
۱-کپی مدارک ثبتی:
-مسئولیت محدود:

۱-آگهی تاسیس،تغییرات
۲-اساسنامه
۳-تقاضانامه-شرکتنامه
-سهامی خاص:

۱-آگهی تاسیس ،تغییرات
۲-اساسنامه

۲-کپی برابر با اصل مدارک هویتی مدیران(شناسنامه و کارت ملی)
۳-اجازه نامه رسمی با کد رهگیری یا سند مالکیت به نام شرکت(یا سند مالکیت به نام یکی از اعضای هیئت مدیره باشد ضمنا سند حتما باید تک برگی باشد در غیر اینصورت اگر سند دفترچه ای است باید همراه با پایان کار باشد)
۴-کپی سند مالکیت و بنچاق سند و پایان کار ملک
۵-وکالتنامه شرکتی (موکل:شرکت وکیل:نماینده ثبت شرکت هنر ثبت)
۶-قبض تلفن(بدون مغایرت کد پستی با آخرین آگهی و اجاره نامه یا سند)
۷-تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
۸-گواهی امضاء(ترجیحا گواهی امضاء در خود دفترچه مالیاتی تنظیم شود)
۹-مهر شرکت
۱۰-انجام بازدید از سوی ممیز مالیاتی (امکان تسهیل بازدید از سوی موسسه در بعضی مواقع مقدور است)
۱۱-آدرس شرکت باید دارای ظاهر اداری باشد.

2020-07-13T07:05:02+00:00